Yükleniyor...
Kapat
Kabile Savaşları
Türkiye'nin %100 Türk Yapımı Online Strateji Oyunu...
1. Dünya - Büyük Hun İmparatorluğu aktif değil.
1. Dünya - Büyük Hun İmparatorluğu - Kabile

Kabile » ROHAN ATLILARI

Özellikler (5 dakikada bir güncellenmektedir)
Isim: ROHAN ATLILARI
Kodu: R-A
Sıralama: 115
Üye sayisi: 5 (Üyeleri göster)
40 en iyi oyuncuların puanı: 1.120
Toplam Puan: 1.120
Puan ortalaması: 280
Toplam köyler: 4
Kurucu:
Kurulma Tarihi: 2009-07-02
Anasayfa: http://img19.imageshack.us/img19/7113/hjhjjjjjjjjjjjjjjjjjjjc.gif
Kabile Açıklaması
*=========######==================*
*========##########================*
*======#############================*
*=====##############================*
*====#######=======###=============*
*====######=========##===#=======*
*====######==============###=====*
*====#####==============######===*
*====#####=============#######====*
*====#####============#######======*
*====#####==============######=======*
*====#####===============######======*
*====######==============###==##=====*
*=====######========#====##=========*
*======#######====###==============*
*========############===============*
*=========##########==================*


BAHO

BU DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORSAN

BİZİMLESİN


SÖZ DİNLEMEK İSTİYORSAN DEMEKKİ BİZİMLE DEĞİLSİNDİR.

Dur Yolcu!

Bu Dünyada Bulunus Gayenin Kulluk Ve iyilik Olduğunu Unutma Kalp Kırma Küstahlık Ve Kibir Yapma

Aksi Halde

Tepende ilk Bizi Bulursun...

Bu KABİLEDE arkadaslık yoktur KARDESLiK vardır.

Kendi zararına da olsa kardesini korur herkes.

Canı degil cananı düsünür.0||0KARŞINDAKİNİ HİÇBİR ZAMAN KÜÇÜK GÖRME Kİ ONUN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖRDÜĞÜNDE UTANMAYASIN\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'Paylaşmanın asaletini hiç bir zaman
bencilliğin çirkinliğine bırakmayın
ve öyle dost seçin ki,
siz onun için ölümü düşünürken
o sizin için çoktan ölmüş olsun\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'


SELAM EY BENİM DOSTUM OLAN AÇMADAN SOLAN SAYIN DEĞERLİ SAĞLAM CİĞERLİ CAM PİRESİ DELİLER EBESİ YULAF HALKASI HAVUÇ ORTASI ARKADAŞIM DİYE BAŞLAYIM DOSTUM DİYE BİTECEK BU ÜÇ SATIRIN SONUNDA SANA KALBİMİN EN SOL TARAFININ ORTASINDAN SELAMLAR KABİLEMİZDE OLAN HERKES BENİM ARKADAŞIM SAYILIR VE GİT GİDE DOSTUM OLUR HEPİNİZİ BEKLERİM KABİLE REİSİ -BAHO-


...::: KABİLE KURALLARI :::...-- Kabilemizde DOSTLUK birinci plandadır.

-- Kabile karşılıklı yardımlaşma üzerine kurulmuştur.

-- Herkes birbirine karşı SAYGILI davranmak zorundadır.

-- Sirkülerde küfürlü konuşmak, ayrımcılığa yol açacak ırk, dil, din ve siyasi
görüşlerle ilgili fanatik söylemlerde bulunmak kesinlikle yasaktır.
-- Kabile aynı zamanda bir ailedir.Karşılıklı saygı ve sevgi ortak paydamızdır.YARDIMLAŞMA en önemli güven kaynağımızdır.

Tüm kabilenin onayı olmadan hiç kimse bir kabileyle kabile adına savaş başlatamaz.

-- Üyeler nick değişikliklerini ve tatil moduna geçilmesi durumlarını sirkülere bildirmelidir.

-- Bu kurallara uymayanlar kabile yönetiminin verecegi bir karar doğrultusunda cezalandırılırlar.´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶´´´´´´´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶´´´´´´´´¶¶´´´´ ´´´¶¶´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶´´´¶´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´´´´´¶¶´¶¶´´´ ´´¶¶´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´´´´´¶´´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´¶¶´´´´´¶¶¶¶´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶¶¶´´´´¶¶´´ ¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶ ¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶ ´´¶¶¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶´¶¶¶´´ ´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´´¶´¶´¶´´¶´¶´´¶´¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´´´´¶¶´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´¶¶´´´´´´ ´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´´¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´
´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶¶´´´¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´¶¶´¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶´´´´´´´´´¶¶´´´´´´¶¶´¶¶¶¶¶´´¶¶´´¶¶´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´´
´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶´´¶¶´´´¶¶¶´´¶¶¶¶´´´´´´
02/07/2009
 Ana Sayfa  | Binalar  | Bina Yapım Süreleri  | Puan Tablosu  | Bina Puan Hesaplayıcı  | BB-Kodları  | Kurallar  | Cezalı Oyuncular
App Store'dan indirin Google play'den indirin
© 2009 - 2018 - Kabile Savaşları